โบสถ์พอเพียง วัดทุ่งเศรษฐี


หลวงพ่อพระพุทธมงคลเศรษฐี พระประธานภายในอุโบสถ

อุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์

เป็นสถานที่เปลี่ยนคนดิบให้เป็นคนสุก

ด้วยสังฆมติตามพุทธวัจนวัตร เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชน

โบสถ์ล้ำค่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินตรามากมายก็สวยงามได้ เช่นเดียวกับ “โบสถ์วัดทุ่งเศรษฐี” ที่ยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างของการสร้างโบสถ์ในปัจจุบันที่ทรงคุณค่า และอนรรฆคุณประโยชน์

พระครูสมุห์วิทยา ญาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า “ได้ฟื้นฟูวัดนี้เมื่อปลายปี พ.ศ.2539 ได้พัฒนาวัด และสร้างโบสถ์ขึ้น โบสถ์หลังนี้ก็ได้แบบพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และได้ทำงานร่วมกับดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สร้างโบสถ์ถวายเป็นพระราชกุศล อาตมาเคยคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ว่าหลังนี้เป็นหลังที่ 15 และในจังหวัดนี้ก็มีอยู่หลังเดียว ต่อมา ได้มีวัดใกล้เคียงนำแบบไปสร้าง อย่างเช่น วัดหนองระกำ ปากท่อ ราชบุรี ตอนนี้ก็มาดูกันหลายวัด ถ้าวัดอื่นมาขอต้องขออนุญาตกับมูลนิธิชัยพัฒนา ถ้าเป็นสำนักสงฆ์จะยังไม่ให้ ต้องให้เป็นวัดก่อน ผู้คนที่มาดูโบสถ์เขาก็ชื่นชม ว่าโบสถ์หลังนี้ได้สร้างตามแนวพระราชดำริ แข็งแรงมั่นคงเรียบง่าย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

“อนาคตต่อไปก็จะเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนมาปฏิบัติธรรม วันเสาร์-อาทิตย์ก็ยังดี มาฟังเทศน์ฟังธรรม ดูธรรมชาติ ความสงบร่มเย็น ฟังหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อกล่อมเกลาเยาวชนยุคปัจจุบันปลูกฝังให้เป็นประชาชนที่ดีต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางข้างหน้าที่อยากจะทำต่อไปในอนาคตหรือต่อไปเป็นสถานที่อบรมข้าราชการ จัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s