ประวัติเจ้าอาวาส วัดทุ่งเศรษฐี


**************************************************

วันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี

เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสวันเกิดของพระครูสังฆรักษ์วิทยา ญาณธฺมโม

เจ้าอาวาส วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

**************************************************

ประวัติพระครูสังฆรักษ์วิทยา ญาณธฺมโม

เจ้าอาวาสรูปแรก วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

   หากเอ่ยชื่ออัมพวา-สมุทรสงครามหลายคนคงนึกถึง “ตลาดน้ำอัมพวา” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ในอดีตอัมพวาเป็นถิ่นบำเพ็ญเพียรของพระเถราจารย์โด่งดัง โดยเฉพาะ หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต แห่งวัดบางกะพ้อม หนึ่งในสุดยอดพระเกจิแห่งสยามประเทศ ผู้สร้างตำนานหนังเหนียวอันลือลั่น นอกจากนี้ยังมี หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ และ หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ก็ได้รับการเคารพนับถือเช่นเดียวกัน กาลเวลาผ่านไป เกจิหลาย ๆ รูปได้ละสังขารเหลือทิ้งไว้เพียงคำสอนและสรรพวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่สืบทอดสู่ชนรุ่นหลัง หนึ่งในนั้นคือ พระครูสังฆรักษ์วิทยา ญาณธฺมโม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นับเป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งที่น่าศรัทธาเลื่อมใส พระครูสังฆรักษ์วิทยา ญาณธฺมโม เดิมชื่อ วิทยา จตุรัต เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔ ตรงกับปีกุน เป็นบุตรของนายสวง นางมาลิน จตุรัต ณ บ้านเลขที่ ๕๔/๑๑ หมู่  ๒ ต.เหมืองใหม่ ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ โดยมีพี่น้องทั้งหมด  ๔ คน ท่านเป็นบุตรชายคนโต ครั้นอายุครบบวช ๒๐ ปีบริบูรณ์ บิดามารดาได้พามาอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดอินทาราม อ.อัมพวา โดยมีพระสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด) เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศิษย์ประชานารถ (หลวงพ่อแดง) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระใบฎีกาธีระ เจ้าอาวาสวัดหนองกะพง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในระหว่างบวชเรียนท่านได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด จนเป็นที่ไว้วางใจของพระอุปัชฌาย์และพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยดี หลวงพ่อแดง เจ้าอาวาสและเกจิชื่อดังแห่งวัดอินทาราม จึงได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่าง ๆ ให้พระครูสังฆรักษ์วิทยา อย่างไม่มีการปิดบัง โดยเฉพาะเคล็ดวิชา “ไหมเจ็ดสี” ที่โด่งดังของท่าน ซึ่งวิชานี้สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพระเดชพระคุณ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ มาสู่ยุคของหลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ และหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จนกระทั่งมาถึง พระครูสังฆรักษ์วิทยา เป็นรุ่นสุดท้าย เมื่อเห็นว่าวิชาแก่กล้าดีแล้ว หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ได้ส่ง พระครูสังฆรักษ์วิทยา ไปพัฒนาวัดร้างเก่าแก่อายุประมาณ ๒๐๐ ปี ซุกซ่อนอยู่กลางป่ากล้วยดงมะพร้าว ลิ้นจี่ และส้มโอ มีเหลือให้เห็นเพียงกองอิฐผุพัง ถ้วยชามแตก ๆ ที่งมได้จากในคลองหน้าวัดอีกจำนวนหนึ่ง โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขต ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หลวงพ่อแดง

พระครูพิศิษย์ประชานารถ (หลวงพ่อแดง)

พระครูสังฆรักษ์วิทยา ตั้งสำนักสงฆ์ ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอนนั้นหลวงพ่อแดง ผู้เป็นอาจารย์  ได้มอบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปประดิษฐานประจำวัด เป็น พระสิวลีเนื้อปูนปั้น ความสูงประมาณ ๑๘๐ ซม. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งพระครูสังฆรักษ์วิทยา ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สามารถสร้างความเจริญให้สำนักสงฆ์จนสร้างกุฏิได้ ๑ หลัง

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจัดตั้งเป็นวัดชื่อว่า “วัดทุ่งเศรษฐี” จากนั้นมา

ต่อมา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางไปทำบุญในเขต อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ครั้นได้พบและสนทนากับพระครูสังฆรักษ์วิทยา ได้เสนอให้สร้างโบสถ์แบบ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้แบบแปลนก่อสร้างวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางวัดและคณะกรรมการก็เห็นดีด้วย จึงได้ทำเรื่องขออนุญาตผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา จนได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นแบบก่อสร้างพระอุโบสถวัดทุ่งเศรษฐีจนสำเร็จลุล่วง

จากความเจริญรุ่งเรืองอันรวดเร็วของวัดทุ่งเศรษฐี ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้าง ปัจจุบันกลายเป็นวัดสวยสมบูรณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา เชื่อว่าเป็นเพราะบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระสิวลีที่ประดิษฐานภายในวัดนั่นเอง เพราะหลังจากอัญเชิญมาประดิษฐานไม่นาน ก็มีญาติโยมเดินทางมาทำบุญไม่ขาดสายจนทุกวันนี้

พระครูสังฆรักษ์วิทยา ได้จัดสร้างพระสิวลีมหาลาภขึ้นเพื่อให้ญาติโยมและผู้ศรัทธาบูชา ซึ่งมีทั้งแบบบูชา โดยพระบูชานั้นทุกองค์ใต้ฐานทำการบรรจุผงพุทธคุณ ไหมเจ็ดสี และเหรียญกษาปณ์ นอกจากนี้ยังมีแบบคล้องคอ แขวนหน้ารถ เอาไว้แจกจ่ายญาติโยมที่มาทำบุญ ผู้ศรัทธาที่เช่าบูชาพกติดตัว ต่างก็มีประสบการณ์เล่าขานด้าน เมตตามหานิยม โชคลาภ ร่ำรวย และ ทำมาค้าขายดี ทำให้รุ่น ๑ และรุ่น ๒ หมดเกลี้ยงไปจากวัดอย่างรวดเร็ว พระครูสังฆรักษ์วิทยา จึงจัดสร้าง รุ่นที่ ๓ ทำพิธีพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตอย่างเข้มขลัง ก่อนให้เช่าบูชา เพื่อหาทุนทรัพย์พัฒนาวัดและขยายอาคาร ศาลา ที่พักสงฆ์ ที่พักให้ญาติโยม เนื่องจากในช่วงปริวาสกรรมนั้น มักมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศมาร่วมพิธีเกือบ ๓๐๐ รูป และประชาชนอีกกว่า ๑,๐๐๐ คน มาทำบุญ ทำให้พระสงฆ์และญาติโยมต้องแออัดยัดเยียด ไม่สะดวกต่อการดำรงชีพ ดังนั้นทางวัดจึงมีโครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและก่อสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม เพื่อให้ญาติโยมมีสถานที่พักผ่อน ปฏิบัติธรรม และร่วมกิจกรรมงานบุญกับทางวัด

อย่างไรก็ตามใครที่เช่าบูชาพระสิวลีไปนั้น พระครูสังฆรักษ์วิทยา ขอให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในศีล ๕ หมั่นสวดมนต์ และท่องคาถาพระสิวลีก่อนนอนและตอนเช้าก่อนออกไปทำมาหากิน ทุกวันสะสมเงินหยอดกระปุกออมสินไว้วันละ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ก็ได้ เมื่อมีโอกาสก็ให้เอาเงินนั้นไปทำบุญ  ท่านจะมีโชคลาภ ค้าขายดี หาเงินได้คล่อง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจไปสักการะ พระสิวลี หรือบูชาวัตถุมงคล หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายที่แยก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ผ่าน อ.ดำเนินสะดวก เลยสามแยกเข้าอัมพวาไปเล็กน้อย แยกเข้าซอยขวามือ จะมีป้ายบอกทางของวัดทุ่งเศรษฐี ผ่านสวนลิ้นจี่ ส้มโอ มะพร้าว เข้าไปอีกประมาณ ๘ กม. ก็จะถึงวัด ถ้าออกจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระรามที่ ๒ ถึงแม่กลองเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางอุทยาน ร.๒ ตลาดน้ำอัมพวา ก่อนถึงแยกอัมพวาเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกจะมีป้ายบอกทางไปวัด หากมีข้อสงสัยสอบถามเส้นทางกับทางวัดได้โดยตรง

Advertisements

One thought on “ประวัติเจ้าอาวาส วัดทุ่งเศรษฐี

  1. Pingback: วัดทุ่งเศรษฐี จ.สมุทรสงคราม | วัดทุ่งเศรษฐี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s